Våra avdelningar

Foto: Claudia Fried Foto: Claudia Fried

På förskolan Knallen har vi tre avdelningar, en för de yngre barnen, en för mellan- och en för storbarn. På avdelning Stjärnan går barn som är 1–3 år, på avdelningen Månen går barn som är 3–4 år och på avdelningen Solen går barn i åldrarna 5–6 år.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018