Våra avdelningar

Lunch på Knallen. Lunch på Knallen. Foto: Claudia Fried

På förskolan Knallen har vi tre avdelningar. På avdelning Stjärnan går barn som är 1–3 år, Solen och Månen arbetar tillsammans med barn 3-6 år.

Grunden i våra miljöer ska vara likvärdig, med en progression, en ökad svårighetsgrad. Ju längre upp i åldrarna barnen kommer desto mer avancerat blir utforskandet av material och de olika tekniker vi använder. Vi ser att barnen tar med sig och bygger på sina kunskaper och erfarenheter, de lär i samspel med varandra, miljö och material. Vi arbetar i tvärgrupper där barnen får möjighet att mötas och lära av och med varandra.

Senast uppdaterad: 15 september 2022