Vår förskola

Förskolan Knallen ligger i centrala Jordbro med närhet till kommunikationer men även till skog och mark. Vi vistas stora delar av dagen i vår närmiljö och i naturen.

Förskolan har tre avdelningar, en småbarnsavdelning, en mellan- och en storbarnsavdelning. Våra pedagogiska miljöer är utformade tillsammans med barnen, de inspirerar till skapande, lek, lärande och mycket glädje. Vi lägger stor vikt vid hållbar utveckling och använder mycket natur- och återbruksmaterial. Vi är Grön Flagg-certifierade.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2018