Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av lärarutbildningarna där praktik och teori knyts samman. VFU ska tillsammans med den universitetsförlagda delen skapa en helhet. Är du lärarstudent och har frågor om VFU, kontakta vår VFU-samordnare.

VFU-skola: Särskilt utvald skola för Stockholm universitets lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Flera av Haninges förskolor och skolor ingår sedan hösten 2019 i Haninge kommuns VFU-kluster. Det innebär att lärarstudenter från Stockholms Universitet har företräde till våra skolor och att vi regelbundet tar emot en större mängd studenter från lärosätets olika lärarutbildningar.

Nära samarbete med Stockholms Universitet

Genom VFU-klustret får vi som kommun ett nära samarbete med Stockholms Universitet, bland annat genom handledarseminarier och handledarutbildningar. VFU bidrar till att höja kvaliteten på kommunens samtliga förskolor och skolor och till att höja kvaliteten på lärarutbildningarna.

Vi tar även emot lärarstudenter från övriga universitet och högskolor

Kommunens förskolor och skolor tar även emot lärarstudenter från länets övriga lärosäten och studenter som läser på distans på universiteten eller högskolorna ute i landet. Som lärarstudent i Haninge bjuds du varje termin in till studentseminarier där kommunens verksamma spetskompetenser föreläser kring frågor som förskollärare och lärare möter i sin yrkesvardag.

Nyexaminerad och intresserad av att arbeta hos oss?

Höstterminen 2020 kommer vi att starta upp ett introduktionsnätverk för dig som är nyexaminerad förskollärare och lärare och gör ditt introduktionsår. Nätverket är ett komplement till introduktionen rektor ansvarar för och syftar till att fördjupa förståelsen för områden som förskollärare och lärare möter i sin yrkesvardag. Nätverket träffas sex eftermiddagar under läsåret. Kontakta VFU-samordnaren om du vill veta mer om nätverket eller önskar få kontakt med våra förskolor och skolor.

Om du redan arbetar som lärare i Haninge kommun

Arbetar du för närvarande som lärare i Haninge och vill ha information om kompetensutveckling i form av till exempel Lärarlyftet, karriärtjänster eller handledning, kontakta statsbidragssamordnaren.

Kontakt

Johan Almqvist
Statsbidragssamordnare/intendent
08-606 83 87
johan.almqvist@haninge.se

Hanna Hjort (föräldraledig)
Sara-Maria Eriksson

VFU-samordnare och skolpliktsbevakning
08-606 73 06
saramaria.eriksson@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 februari 2020