Organisation och ledning

Foto: Pixabay

Förskolan Knallen tillhör Jordbros förskoleområde tillsammans med förskolan Segelkobben, Gräskobben och Fjäderkobben, Blåsippan, Långbäling och hemsö.

I Jordbros förskolor tar vi vara på varandras kompetenser och vi växer genom kollegialt lärande. Vi samarbetar och inspierar varandra till vidare utveckling.

På vår förskola arbetar vi i arbetslag, de äldre barnens avdelning bildar ett arbetslag, mellanbarnens avdelning är ett och de yngre barnens avdelning bildar ett arbetslag. Vi har en utvecklingsledare som har ett övergripande pedagogiskt ansvar samt ser till att all samordning på förskolan fungerar.

Senast uppdaterad: 3 mars 2023