Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Jobba hos oss

I Jordbro, förskolorna Långbäling, Blåsippan, Hemsö, Fjäderkobben, Gräskobben, Segelkobben och Knallen, arbetar vi för gemenskap, delaktighet och kooperativt lärande, där vi tillsammans vill utveckla vår verksamhet. Vi vill ta vara på allas kompetenser och använda dem så de kommer barn och verksamhet tillgodo.

Fasaden på Knallen. Fasaden på Knallen. Foto: Claudia Fried

Vi arbetar med tydliga strukturer som verktyg för en väl avvägd dag med hela-dagen-perspektiv – en pedagogisk verksamhet under hela dagen, på avdelningarna, för hela förskolan inne och ute. Ett lugnare tempo och balans mellan ute- och innevistelse med utforskande i fokus är viktigt för oss. Vi pedagoger behöver lyssna och läsa av barnens behov av olika utvecklingsmöjligheter. Vi måste ha en tilltro till våra barn, pedagoger och familjer. Alla kan om förutsättningar finns, att vi lyssnar är ett viktigt demokratiskt verktyg och ger plats åt barnens röst. Barn blir till i de olika sammanhang vi erbjuder på förskolan, ingen är utan vi blir!

Vi samarbetar mycket mellan avdelningar men också mellan våra olika förskolor. Vi vill använda alla våra kompetenser och delar gärna med oss. Vårt område är mångkulturellt och även våra pedagoger kommer från många olika länder och kulturer vilket vi ser som en tillgång i vår verksamhet. Vi arbetar för ett interkulturellt förhållningssätt.

Vi lägger stor vikt kring de dagliga mötena med barnens familjer där vi berättar om vad barnet varit med om för lärande under dagen. Vi erbjuder inskolningssamtal, uppföljning av inskolningen och ett utvecklingssamtal per läsår.

Vårt arbetssätt bygger på Reggio Emilias filosofi, projekterande arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg.

Att arbeta projekterande är att se att lärandet från flera olika perspektiv, vi vet inte vad vi ska lägga fokus på förrän vi fått fatt på barnens frågor och funderingar. Vi startar därför höstterminen med uppstartsveckor där vi undersöker vad och vilka frågor som intresserar barnen.

Vi som pedagoger är inte där för att förmedla de rätta svaren, utan vi är med och skapar kunskap tillsammans med barnen. Vi ser barnen som subjekt som är kompetenta med förmåga att själva söka och skapa kunskap. Vi ser ett värde i att arbeta med större grupper, där det kollektiva lärandet är i fokus. Pedagogens roll är att iscensätta utforskande för lärande. När vi skapar platser för utforskande och lärande, tänker vi att vi skapar mötesplatser för barn.

Med hundraspråklighet menar vi att barnen använder sig av olika uttryckssätt som måla, rita, lera, dans och rörelse, IKT (Information och kommunikationsteknik), bygg och konstruktion och många fler. Vi kan med hjälp av våra kroppar på olika sätt uttrycka hur vi tänker, där kropp och händer blir hjärnans förlängda arm. Att använda olika språk och uttrycksätt är därför viktigt för att få fatt på barnens olika strategier till lärande och fördjupad förståelse av olika fenomen och företeelser.

Vårt arbetsverktyg


Pedagogisk dokumentation är vårt arbetsverktyg när vi jobbar projekterande, det hör ihop med vårt arbetssätt, vår kunskapssyn, barnsyn och förhållningsätt. Vi observerar och dokumenterar det som händer, möten mellan barn, pedagoger, material och miljön och reflekterar tillsammans kring det.

Skolverket nämner det som ett verktyg som kan användas för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

På våra möten (pedagogisk utvecklingsgrupp, projektgrupper, avdelningsplaneringar och arbetsplatsträff) reflekterar vi pedagoger tillsammans över det barnen lär sig och då lär vi oss pedagoger tillsammans om vad som behöver utvecklas.

Vi har föräldraaktiv inskolning där föräldrarna, tillsammans med sitt barn, lär känna pedagoger och verksamhet. 

Senast uppdaterad: 3 mars 2023