Så här jobbar Haninges kommunala förskolorAlla Haninges kommunala förskolor är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser barnen som viktiga samhällsmedborgare med en stark drivkraft att utforska omvärlden. I vår pedagogik utgår vi från barnens förutsättningar och intressen. Arbetsmiljön på förskolorna är kreativ för både barn och pedagoger.

Haninges kommunala förskolor har en tydlig kreativ pedagogik som utgår från barnens perspektiv. I filmen berättar några av våra pedagoger om hur de arbetar med barnen.

Senast uppdaterad: 25 maj 2018