Gemensamma projekt för förskolorna

Foto: KreMiMa

Våra förskolor arbetar med gemensamma projekt och processer för att utveckla den pedagogiska verksamheten. Hösten 2022 har vi i Haninges kommunala förskolor startat upp ett nytt gemensamt projekt ”Tillsammans genom vär(l)den”. Det är ett projekt som alla pedagoger varit med om att ta fram.

”Tillsammans genom vär(l)den” handlar om hållbarhet utifrån barnens perspektiv, om barnens relation till sin omvärld och hur de utforskar den.

Demokrati, delaktighet och språkutvecklande arbete är grunden i vår dagliga verksamhet. Fantasi, kreativitet och lek är väldigt viktigt i det arbetet.

Genom att tillgodose varje barns rättigheter, att barnen blir delaktigt, sedda och lyssnade på, skapar vi förutsättningar för våra barn växer upp till en trygg och stark individ som kan bidra till ett tryggt och fungerande samhälle.

Parallellt med projektet har vi en ambition att öka likvärdigheten och kunskapen inom kommunens förskolor.

Senast uppdaterad: 25 maj 2018