Så här jobbar vi på Knallen

Lek med löv. Lek med löv. Foto: Birgitta Doverland

På Knallen arbetar vi för att ge barnen den bästa förskoletiden. Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår verksamhet.

Det ska kännas roligt att komma till förskolan. Vi strävar efter att verksamheten präglas av glädje, meningsfulla sammanhang och delaktighet vilket främjar självkänsla, respekt och tolerans för andra . Alla barn ska känna att de är en tillgång i gruppen och vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati.

Vårt arbete utgår från FN:s rättigheter och FN:s barnkonvention, Lpfö 18, kvalitetskriterier för förskolan och vår förbättringsplan. Vårt arbetssätt inspireras av Reggio Emilias filosofi som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla föds rika och intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen. Vi ser pedagoger som medforskande som stöttar, utmanar och uppmuntrar barnen att samarbeta.

Vi ser barns inflytande och delaktighet som en viktig grundsten i verksamheten vilket innebär att vår miljö och vårt arbetssätt på förskolan utvecklas utifrån barns behov och intressen. Vi arbetar i projekt i mindre grupper där barnen ges möjlighet att på ett utforskande och kreativt sätt skapa nya kunskaper.

Vi lägger stor vikt vid ett språkutvecklande förhållning- och arbetssätt då språket är nyckeln till lärande. Vi delar in oss i mindre grupper för att öka talutrymmet men också för att det ska bli lättare att lyssna på varandra. Vi pratar om det vi gör så att språket sker i begripliga och meningsfulla sammanhang. Vi läser och leker sagor så att språket utvecklas på ett lustfyllt sätt.

Lärandet ska vara lustfyllt, men också meningsfullt. För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi med pedagogisk dokumentation. Den synliggör verksamheten för pedagoger och föräldrar samt är en förutsättning för barn att få syn på sitt eget och gruppens lärande, kunna reflektera och nyfiket gå vidare utifrån nyväckta tankar och idéer.

Senast uppdaterad: 15 september 2022